Обща информация | Пътувай с мен |

Ела, пътувай с мен...

Ела, и заедно ще отидем там където ни чакат толкова хубави гледки, толкова интересни истории, магични места, градове, реки и планини. Чужди държави, различни култури,шантави сгради,неразбираеми езици, странни навици. И всичко това ще те кара да се чувстваш истински гражданин на света. Моята максима е, че добрите резултати се постигат, най- вече с желанието за работа. Всяко едно място си има своето очарование, носи своята емоция, и това е целта ми, да накарам моите туристи да гледат, не само с очите, но и със сърцето. Защото видяното с очите лесно се забравя, но със сърцето остава за цял живот.

Търговската марка “Пътувай с мен“ е собственост на едноличното дружество с ограничена отговорност “АСА ПАРТНЪРС“.
Фирмата е вписана в регистъра на ТО и ТА към Министерството на Туризма на Р. България с № РК- 01 - 7848